OPŁATEK 2018

KUSTOSZ Sanktuarium Przemienienia Pańskiego
ZARZĄD Stowarzyszenia VALENTINUS
SOŁECTWO Bratuszyn
serdecznie zapraszają na spotkanie opłatkowe Parafian,Dobrodziejów,Przyjaciół Świętej Góry Przemienienia w Galewie które odbędzie się 7 grudnia 2018 r .
W programie 16:30 – Uroczyste odsłonięcie symbolicznej mogiły Powstańców Listopadowych ( przy plebanii)
17:00 – Eucharystia sprawowana w kościele
18;00 – Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Galewie
*Słowo o Pańskim Narodzeniu
*Świadectwo ks. Bogusława Jaworskiego Misjonarza
*Życzenia
*Dzielenie się opłatkiem
* Agapa (wieczerza)