Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus na podstawie paragrafu 23 Statutu zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na dzień 30.06.2019 o godz. 18:00 w I terminie i 18:30 w II terminie z następującym porządkiem 1.Otwarcie 2. Wybór Przewodniczącego zebrania 3. Przyjęcie regulaminu obrad 4. Wybór pozostałych członków Prezydium zebrania :z-ce przewodniczącego i sekretarza 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Przedstawienie […]