Walne zebranie członków

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus na podstawie paragrafu 23 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2017 na godz.19:00 w I terminie i na 19:15 w II terminie z następującym porządkiem obrad:                 1. Otwarcie zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zgromadadzenia 3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 4. Wybór pozostałych członków Prezydium tj.Zastępcy i Sekretarza Zgromadzenia oraz […]