Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze – 26.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia Valentinus zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na dzień  26.06.2016 w siedzibie firmy ProBiotics Polska w Bratuszynie o godz 19.00 z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza Stwierdzenie kworum Złożenie sprawozdania z działalności za 2015 r Wybór Komisji uchwał i wniosków Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dyskusja Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium […]